Gibanica_nova

Društvo za promocijo in zaščito Prekmurskih dobrot

Lendavska ulica 1
9000 Murska Sobota, SLO
Tel: +386 (02) 526-14-35
dpzpd@siol.net

Novice in obvestila o spremembah na portalu lahko prejemate na svoj elektronski naslov ...

» naročilo na novice

Ali poznate sestavo prekmurske gibanice?

» Glasujem      » rezultati ankete

LÜPANJE KUKORCE – KOMUŠANJE KUKURUZA »LUŠČARA«

12.09.2012

 Vabimo vas, da se nam 21. septembra 2012, pridružite pri obujanju starega kmečkega opravila »lüpanje kukorce« (ličkanje koruze). Prireditev bo potekala med 9.00 in 13.00 uro v Zadrugi za razvoj podeželja, Pomelaj, v Mali Polani 103.
Pozivamo Vas da nam se 21. rujna 2012, pridružite pri oživljavanju starih poljoprivrednih poslova- komušanju kukuruza »Luščari«. Događaj će se održati između 9.00 i 13.00 sati u prostorijama Zadruge za ruralni razvoj, Pomelaj u Maloj Polani 103.
Predstavili vam bomo stari način »lüpanja kukorce«, katero bomo seveda najprej ročno potrgali, v nadaljevanju pa si boste lahko ogledali pripravo koruznega ličja kot surovine za pletenje raznih rokodelskih izdelkov. Pod prsti spretnih rokodelk bodo nastajali praktični izdelki s pridihom tradicije. Tudi sami se boste lahko preizkusili v trganju in »lüpanju kukorce« ter pletenju izdelkov iz koruznega ličja.
Predstaviti ćemo Vam stari način »Luščare« koju ćemo naravno najprije ručno ubrati, a u nastavku ćete moći vidjeti pripremu kukuruzne komušine kao sirovine za izradu raznih rukotvorina. Pod rukama spretnih rukotvoraca nastajati će praktični proizvodi s daškom tradicije. I sami ćete se moći iskušati u luščenju, te izradi proizvoda od kukuruzne komušine.
Ponudili vam bomo »kukorčne pogače« in druge tradicionalne prekmurske jedi, ki so jih ob takšnem dogodku jedli naši dedki in babice.
Ponuditi ćemo  »kuruznu  zlevenku« i druga tradicionalna prekomurska jela, koje su u takvim prigodama  jeli naši stari.
Pričakujemo prijetno in sproščeno druženje med ljubitelji tradicionalnega rokodelstva in kulinarike.
Očekujemo ugodno i opušteno druženje ljubitelja tradicionalnog rukotvorstva i kulinarike.
Dogodek (izobraževalno delavnico) bomo izvedli na dan evropskega sodelovanja, v okviru projekta Brodarji idej ob Muri, v katerem sodelujemo partnerji na slovenski in hrvaški strani:
-          Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot,
-          Pomelaj, zadruga za razvoj podeželja,
-          Čakra, razvojna agencija grada Čakovca in
-          Turistička zajednica grada Čakovca
Ovaj događaj (edukacijsku radionicu) ćemo održati na dan europskog sudjelovanja, u okviru projekta Brodarje ideja uz Muru, u kojem sudjeluju:
-          Društvo za promociju i zaštitu prekmurskih dobrota
-          Pomelaj, Zadruga za ruralni razvoj
-          Čakra, razvojna agencija grada Čakovca
-          Turistička zajednica grada Čakovca

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013 in ga delno financira Evropska unija preko Instrumenta za predpristopno pomoč ter Republika Slovenija.
Projekt se provodi u okviru Operativnog programa IPA Slovenija-Hrvatska 2007-2013, i djelomično ga financira Europska Unija preko Instrumenta za predpristupnu pomoć i Republika Slovenija.

 

   

 

                                       
                                       
                                       

 

 

  

EVROPSKA UNIJA
REPUBLIKA SLOVENIJA
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Ta spletna stran je nastala s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino spletne strani je odgovorno Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot. Spletna stran v nobenem pogledu ne odraža stališče Evropske unije. Organ upravljanja programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Copyright © Diši po Prekmurju, production & design: Creativ, Novi mediji d.o.o.