Društvo za promocijo in zaščito Prekmurskih dobrot

Lendavska ulica 1
9000 Murska Sobota, SLO
Tel: +386 (02) 526-14-35
dpzpd@siol.net

Novice in obvestila o spremembah na portalu lahko prejemate na svoj elektronski naslov ...

» naročilo na novice

Ali poznate sestavo prekmurske gibanice?

» Glasujem      » rezultati ankete

Ponudniki Diši po Prekmurju

Diši po Prekmurju je kolektivna znamka, ki povezuje ponudnike in proizvajalce prekmurske gibanice in prekmurske šunke.

Med ponudnike Diši po Prekmurju štejemo proizvajalce, ki so pristopili k skupini in v procesu certificiranja dokazali, da proizvajajo prekmursko gibanico oz. prekmursko šunko v skladu z zahtevami zaščit.

To pomeni, da imajo pravico do uporabe zaščitenega imena in znakov pridobljenih zaščit.

 

 

  

EVROPSKA UNIJA
REPUBLIKA SLOVENIJA
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Ta spletna stran je nastala s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino spletne strani je odgovorno Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot. Spletna stran v nobenem pogledu ne odraža stališče Evropske unije. Organ upravljanja programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Copyright © Diši po Prekmurju, production & design: Creativ, Novi mediji d.o.o.